Tėvelių mokyklėlė

Sveiko senėjimo projektas

SVEIKO SENĖJIMO PROJEKTAS - SVEIKA GYVENSENA GERESNĖ GYVENIMO KOKYBĖ

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradeda vykdyti projektą „Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Pasaulinė diena be tabako Kretingoje

Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/697 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS) asmens duomenys bus tvarkomi laikantis reglamento reikalavimų.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS) rasite čia